INFORMACIJA ATNAUJINAMA
Pirmoji mokykla Šeduvoje įkurta 1542 metais. Tai parapinė mokykla, atvertusi pirmąjį Šeduvos miesto švietimo puslapį. Lietuviška tautinė mokykla (pradinė ir „Saulės“ progimnazija) kūrėsi nepaprastai sunkiomis Pirmojo pasaulinio karo ir kovų dėl Nepriklausomybės sąlygomis.

img_2962

1919 metais balandžio mėnesį buvo nutarta Šeduvoje „įsteigti dviejų koncentrų pradžios mokyklą: 4 metų žemesnio laipsnio ir 6 metų aukštesnio“. Tai Šeduvos lietuviškos mokyklos antrasis puslapis. 1944 metais išleista pirmoji gimnazijos abiturientų laida. 1949/50 metais gimnazija reorganizuota į vienuolikmetę, vėliau į dvylikametę vidurinę mokyklą. Išleistos 62 abiturientų laidos.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 20d. įsakymu Nr. ĮSAK – 1139 Šeduvos vidurinėje mokykloje buvo akredituota vidurinio ugdymo programa. Mokykla tapo gimnazija ir 2009, jubiliejiniais metais, išleidžia ketvirtąją gimnazijos laidą.

Dalinkitės: