VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Daiva Kavaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja  – Rožė Dilienė, socialinė pedagogė metodininkė;

Sekretorė – Dovilė Šerpetauskienė, meninio ugdymo pedagogė;

Nariai:  

Aušra Mickutė, specialioji pedagogė metodininkė, logopedė;

Ingrida Šukytė, specialioji pedagogė, logopedė;

Aušra Misiukevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rima Varanauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Engrita Diržienė, specialiųjų klasių mokytoja metodininkė.

ŠEDUVOS GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas