Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami gimnazijos raštinėje, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.

Priemimui į pirmą klasę reikalingi šie dokumentai:

1 Prašymas priimti į mokyklą (pildomas mokykloje);

2.Pažyma apie vaiko sveikatą;

3.Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

4.Gimimo liudijimo kopija;

5.Vaiko nuotrauka (mokinio pažymėjimui);

Mokinys tęsti mokslą 2 – oje ir vyresnėse klasėse priimamas pateikus visus aukščiau minėtus dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO  Į MOKYKLĄ TVARKA

VAIKŲ MOKYMO SUTARTYS

 

 

 

 

 

Dalinkitės: