Mokytojų sąrašas 2017 – 2018 mokslo metai

Etika

 • mokytojas metodininkas Astijus Poška,
 • vyresnioji mokytoja Rita Šlivinskaitė.

Tikyba

 • vyresnioji mokytoja Auksė Čiūrienė.

Lietuvių kalba

 • mokytoja metodininkė Virginija Diržinauskienė,
 • mokytoja metodininkė Laima Kulbeckienė,
 • mokytoja metodininkė Diana Variakojienė.

Anglų kalba

 • mokytoja metodininkė Asta Česnauskienė,
 • mokytoja metodininkė Virginija Karanauskienė,
 • mokytoja ekspertė Salomėja Krencienė.

Prancūzų kalba

 • mokytoja metodininkė Virginija Butvilienė.

Rusų kalba

 • vyresnysis mokytojas Vytautas Mockevičius,
 • vyresnioji mokytoja  Jūratė Petraitienė.

Fizika

 • vyresnioji mokytoja Milda Baltuškienė.

Informacinės technologijos

 • mokytoja metodininkė Rima Juškienė.

Matematika

 • vyresnioji mokytoja Aušra Aleknienė,
 • mokytoja metodininkė Regina Krivickienė,
 • vyresnysis mokytojas Arūnas Paškevičius,

Chemija

 • mokytoja metodininkė Rita Kersnauskienė.

Biologija

 • vyresnioji mokytoja Irena Augulienė,
 • vyresnioji mokytoja  Rita Kersnauskienė.

Gamta ir žmogus

 • vyresnioji mokytoja Irena Augulienė,
 • mokytoja metodininkė Rita Kersnauskienė.

Istorija

 • vyresnioji mokytoja Inga Dryžaitė,
 • mokytoja metodininkė Jolanta Sabutienė.

Dailė

 • mokytoja metodininkė Jolanta Akučkienė.

Kūno kultūra

 • mokytojas metodininkas Tomas Belko,
 • vyresnysis mokytojas Vigantas Tarbūnas,
 • vyresnioji mokytoja  Kristina Tvarijonaitė.

Šokis

 • mokytojas ekspertas Astijus Poška.

Technologijos

 • mokytoja ekspertė Inga Hokušienė,
 • mokytojas metodininkas Vidmantas Skestenis.

Geografija

 • vyresnioji mokytoja Egita Brazienė.

Muzika

 • mokytojas metodininkas Kęstutis Meškauskas,
 • vyresnioji mokytoja Rita Ivoškienė.

Ekonomika

 • mokytoja Milda Baltuškienė.

Neformaliojo švietimo organizatorė

 • mokytoja Dovilė Šerpetauskienė.

Logopedė

 •  Ingrida Šukytė.

Specialioji pedagogės – logopedės

 •  Aušra Mickutė.
 •  Nijolė Valčiukienė.

Socialinė pedagogės

 •  Rožė Dilienė,
 •  Rima Varanauskienė.

Ugdymo karjerai koordinatorė

 • mokytoja  Rožė Dilienė

Pradinių klasių mokytojos

 • mokytoja metodininkė Vaida Čepienė,
 • mokytoja metodininkė Jūratė Juškienė,
 • mokytoja metodininkė Ilona Kučienė,
 • mokytoja metodininkė Daiva Mačiūnienė,
 • mokytoja metodininkė Lina Paškevičienė,
 • mokytoja metodininkė Aušra Poškienė,
 • mokytoja metodininkė Inga Rutkauskienė,
 • mokytoja metodininkė Elvyra Lapinskienė.

Specialiųjų klasių mokytojai

 • vyresnioji mokytoja Laima Andriuškevičienė,
 • mokytoja metodininkė Loreta Butkienė,
 • mokytoja metodininkė Engrita Diržienė,
 • vyresnioji mokytoja Audronė Petraitienė,
 • vyresnioji mokytoja Virginija Pranienė,
 • mokytoja metodininkė Arnolda Šukienė,
 • vyresnioji mokytoja Sandra Skromanienė,
 • mokytoja Neringa Švėgždienė,
 • mokytoja Dovilė Grinevičienė (vaiko priežiūros atostogose),
 • mokytojas metodininkas Arūnas Bagdonas,
 • vyresnioji mokytoja Virginija Budrienė.
Dalinkitės: