2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tvarkos

VERTINIMO APRAŠAS ŠEDUVOS GIMNAZIJA 2017

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ TVARKA

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Socialinio pedagogo dokumentai

RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS ŠEIMOS GYVENIMO IR BUITIES SĄLYGŲ TYRIMO AKTAS

IDIVIDUALAUS POKALBIO PROTOKOLAS

NETINKAMO ELGESIO ANALIZĖ

ELGESYS PAMOKOSE

ISPĖJIMAI MOKINIAMS

PASIAIŠKINIMAS

PAAIŠKINIMAS

SOCALINIS PASAS 2016-2017 MOKSLO METAI