Informacija bus atnaujinta artimiausiu laiku

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tvarkos

VERTINIMO APRAŠAS ŠEDUVOS GIMNAZIJA 2017

SMURTO IR PATYČIŲ  PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ TVARKA

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

Socialinio pedagogo dokumentai

RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS ŠEIMOS GYVENIMO IR BUITIES SĄLYGŲ TYRIMO AKTAS

INDIVIDUALAUS POKALBIO PROTOKOLAS

NETINKAMO ELGESIO ANALIZĖ

ELGESYS PAMOKOSE

ISPĖJIMAI MOKINIAMS

PASIAIŠKINIMAS

PAAIŠKINIMAS

SOCALINIS PASAS 2016-2017 MOKSLO METAI

Dalinkitės: