Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: 8-422-68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

100 susitikimų

2019-05-22 IIb klasė susitiko su 43 Šeduvos vidurinės mokyklos laidos abiturientais Irmantu Juška, Egita Tamoševičiūte-Braziene, Ramune Abromaityte-Malatokiene, Zita Veinšreideryte-Mackevičiene, Daiva Gintvainyte-Gramatiene, Dariumi Braziu ir Aušra Godelyte-Poškiene. Plačiau

Dalinkitės:

Gegužės 17 dieną, tęsdami projektą „100 susitikimų“, IIa gimnazinės ir 5a klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytojomis Asta Česnauskiene ir Virginija Karanauskiene integruotoje anglų kalbos pamokoje susitiko su XXIII laidos abiturientėmis Pranciška Valiulyte-Budriene, Danguole-Gritėnaite Daugirdiene ir Elena Tumasonyte-Bičkauskiene. Viešnios šiltai dalinosi prisiminimais apie prieš 50 metų praleistus mokyklinius metus, parodė atsineštas nuotraukas. Plačiau

Dalinkitės:

Gegužės 15 d. 5b klasės mokiniai, tęsdami projektą „100 susitikimų“, bendravo su 5 laidos abiturientais Neringa Reklyte – Poliakoviene ir Justinu Junka. Svečiai papasakojo apie mokyklinius metus, kokia veikla užsiima dabar, atsakė į klausimus. Justinas parodė atsineštas nuotraukas. Atsisveikindami mokiniams palinkėjo pasiimti iš mokyklos kuo daugiau žinių ir įgūdžių. Plačiau

Dalinkitės:

Pasitikdami Šeduvos gimnazijos šimtmetį ir tęsdami projekto ,,100 susitikimų“ įgyvendinimą, 3b klasės mokiniai ir mokytoja Aušra Poškienė balandžio mėnesį  į svečius pasikvietė  XXIII laidos abiturientę Mariją Damanskytę–Bakovienę, kuri mūsų mokyklą baigė 1966 metais. Viešnia vaikams  papasakojo  apie savo pirmuosius žingsnius, žengtus mokyklos takeliu, prisiminė savo pirmąją mokytoją, klasės draugus. Ypač džiaugėsi pamačiusi  pirmąjį lietuvių kalbos vadovėlį  ,,Saulutė“, iš kurio ji  mokėsi skaityti ir rašyti. Vaikai domėjosi, kokių dalykų pamokos viešniai geriausiai sekėsi, kas nesisekė, ką tais laikais vaikai veikė po pamokų, kokius būrelius lankė. Plačiau

Dalinkitės:

Gegužės 10 dieną 6b klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja Salomėja Krenciene susitiko su 34-osios laidos abiturientais Vida Poznanskyte-Petroniene, Dalia Underyte –Valiukiene, Algirdu Butkevičiumi ir Algimantu Klausa, kuriems buvo malonu prisiminti mokyklinius metus ir pasidalinti prisiminimais, užfiksuotais nuotraukose. Po to svečiai pavaikščiojo po mokyklą ir prisiminė, kokia ji buvo anksčiau. Bendra nuotrauka ant mokyklos laiptų bus lyg gija, jungianti praeitį su dabartimi. Plačiau

Dalinkitės:

Gegužės 16 dieną 8a klasės mokiniai, tęsdami projektą „100 susitikimų“, į svečius pasikvietė 40 laidos mokinę Jūratę Adomaitytę–Jankaitienę. Ji papasakojo apie gyvenimą mokykloje prieš 30 ir daugiau metų, parodė atsineštas nuotraukas. Nuoširdus bendravimas paskatino aštuntokus pasidomėti įvairiausiais dalykais: ir pamokomis, ir popamokine veikla, ir tarpusavio santykiais, ir profesijos pasirinkimo galimybėmis. Plačiau

Dalinkitės:

45 laida: Renatas Bartkevičius, Silva Jurgaitytė- Grikinienė, Saulius Kemešys, Dovilė Morkūnaitė,Vaidas Paluckas, Laima Vaičiūnaitė- Senulienė

Projektas „ 100 susitikimų“ tęsiasi. Ib klasės mokiniai susitiko su 45 laidos abiturientais. Tiesa, du susitikimo dalyviai prisipažino, kad mokyklą baigė greituoju būdu, tai yra išėjo baigę tuo metu aštuonias klases. Plačiau

Dalinkitės:

Gegužės 15d. įvyko susitikimas su 41 laidos abiturientais. Vaida Juškaite – Čepiene, Inga Zubrevičiūte – Rutkauskiene, Jolanta Diržinauskaite – Sabutiene, Arūnu Tenzegolskiu, Daiva Vencevičiūte – Staškūniene, Rasa Navickiene, Arnolda Ramoškaite – Šukiene. Plačiau

Dalinkitės: