Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: 8-422-68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Šeduvos gimnazijoje nuo 2020 metų įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas Kokybės krepšelio projektas. Projekto tikslas – gerinti mokinių asmenybės ūgtį, kuriant palankią aplinką kiekvieno mokinio ugdymuisi. Įgyvendinus projektą gimnazija atnaujins ir papildys IKT bazę: nupirks kompiuterių mokomųjų dalykų kabinetuose, dokumentų kamerų, projektorių, įsigys konferencinių IT priemonių nuotolinėms pamokoms, skaitmeninio ugdymo turinio licencijų, įsteigs dvi STEAM erdves, apimančias pradinių klasių ir gamtos mokslų laboratoriją. Psichologas mokys gimnazijos bendruomenę atpažinti mokinių poreikius, kokybės krepšelio lėšos leis organizuoti įvairesnę Lyderystės mokyklos veiklą, įtraukiant ir mokinių savivaldą, organizuoti mokymus savivaldžio mokymo taikymo, išmokimo stebėjimo, vertinimo pamokoje, mokinių lyderystės gebėjimams ugdyti. Rugpjūčio 25 dieną gimnazijos mokytojai bendradarbiaudami su Šilutės Pamario pagrindine mokykla pradėjo įgyvendinti 40 valandų kvalifikacijos kėlimo programą ,,Judėjimo ir minties darna. Kinestetinio mokymosi stilius“.

Daugėjant mokinių, turinčių kinestetinį (judėjimo, liečiamąjį) mokymosi stilių, pamokose tenka bent kelias minutes skirti judėjimui. Tai ne tik skatina mokinių fizinį aktyvumą, bet ir derina judėjimą su naujų žinių įgijimu, išmoktų teorijų, sąvokų kartojimu. Žinodami, kad kinestetinio tipo žmonės pasaulį pažįsta lytėdami, judėdami, dalyvaudami įvairiuose pažinimo procesuose, mokytojai pamokose, neformaliajame ugdyme taiko įvairios veiklos pratimus, modeliavimą, žaidimus. Mokiniams, ypač judriems, toks mokymo(si) metodas patinka, nes jie mokosi veikdami, todėl greičiau įsimena žodžius (užsienio kalbų pamokose), atskiria matematines figūras (matematikos) pamokose, inscenizuodami perskaitytą kūrinį, prisimena pagrindinius veikėjus, atskleidžia jų charakterius.

Seminaro metu pedagogai sužinojo apie kinestetinį mokymą(si) ir kinestetinio mokymosi metodus, mokinių-kinestetikų stiprybes ir silpnybes, praktiškai susipažino su įvairiais kinestetinio mokymosi metodais, mokėsi kūrybiškai kinestetinius metodus taikyti įvairiose mokomųjų dalykų temose. II seminaro dalyje susipažinome su Pamario pagrindinės mokyklos edukacinėmis erdvėmis ir praktiškai jose atlikome užduotis.

Po įtemptos ir daug atradimų atnešusios darbo dienos buvo malonu išsamiau susipažinti su Mažąja Lietuva plaukiant Nemunu. Net staiga subjuręs oras nesutrukdė grožėtis nuostabia gamta, klausytis įdomių laivo kapitono ir gidės istorijų apie lietuvninkų gyvenimą, papročius ir tradicijas. Grįžome kupini naujų idėjų, kiekvienas atradęs kažką naują ir nematytą, norėdami kuo greičiau pradėti įgyvendinti įgytus gebėjimus.

Dalinkitės: