Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: 8-422-68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Kauno Kovo 11-osios gimnazija, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija ir Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija įgyvendina projektą „Mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelio, grįsto inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis, sukūrimas ir įdiegimas“ (projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0014). Projekto tikslas – pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus, diegiant naują mokymosi pagalbos teikimo mokiniams modelį veiklą tobulinančių mokyklų veikloje. Projektui įgyvendinti iš Europos socialinio fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ suteikta iki 51 452,74 Eur parama.
Tarptautiniu mastu vis didesnį aktualumą įgija inkliuzinio (įtraukaus) švietimo nuostatų diegimas į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo sistemas. Inkliuzinis švietimas skatina mokymosi sunkumų ir papildomų poreikių turinčių mokinių įtraukimą į bendrą ugdymo sistemą, atitinkamai pritaikant aplinką ir mokymosi metodus.
Sėkmingos Skandinavijos šalių, Vokietijos ir kitų šalių praktikos rodo, jog skirtingų galimybių (gerai besimokančių ir turinčių mokymosi sunkumų) vaikų mokymasis kartu atneša daugeriopą naudą. Vaikai išmoksta bendrauti įvairialypėje aplinkoje, kuria komandinio darbo ir savitarpio pagalbos praktikas. Įrodyta, kad geriau besimokantis vaikas, aiškindamas mažiau suprantančiam, pats geriau įsisavina mokomąją medžiagą.
Projekto metu numatoma sukurti ir veiklą tobulinančiose mokyklose įdiegti naują mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modelį, pagrįstą inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis. Projekto tikslinė grupė – 4 klasių mokiniai. Pasirinkta tobulinti ugdymo sritis (dalykas), kurios pasiekimus siekiama pagerinti – matematika.
Projekto metu numatytu sukurti ir įdiegti mokymosi pagalbos mokiniui ir šeimai modeliu pagrįstu inkliuzinio (įtraukiojo) ugdymo nuostatomis siekiama, kad pagalba būtų suteikiama ir edukacinis dėmesys skiriamas visiems mokiniams, kuriems to reikia. Veiklą tobulinančiose mokyklose būtų skatinamas bendruomeniškumas, stiprinamas mokinių – mokytojų – tėvų bendradarbiavimas, diegiamos lygiateisiškumo, nediskriminavimo nuostatos. Įdiegus siūlomą mokymosi pagalbos modelį, mokyklose būtų sukurtas palankus visiems mokiniams psichologinis mikroklimatas, kuris teigiamai įtakos mokinių pasiekimus.
Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Dalinkitės: