ŠEDUVOS GIMNAZIJA

Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: +370 422 68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena –  astronominis pavasaris. Šią dieną ateina pavasario lygiadienis – dienos ir nakties ilgumas tampa vienodas visuose Žemės rutulio kampeliuose. Minint šią gražią šventę kovo 19, 20 dienomis mūsų gimnazijoje vyko Žemės dienos renginiai tema „Mylėkime Žemę tausodami gamtą“. Šiam renginiui buvo ruoštasi iš anksto: nuo kovo 8 iki 29 dienos buvo paskelbta tvarumo akcija, kurioje mūsų gimnazijos 1-8, I-II klasių mokiniai prisidėjo atnešdami 0,5 litro talpos stiklainius, kurie bus perduoti Maisto bankui. Tokiu būdu mokiniai prisidėjo prie gamtos tausojimo prasmingam antriniam panaudojimui. Kovo 19 dieną buvo pakviesta lektorė –  viešųjų ryšių specialistė Rasa Gelžinytė iš VšĮ Šiaulių regiono  atliekų tvarkymo centro, kuri supažindino 5-6, 5s-6s, 7-8, 7s-8s klasių mokinius su antrinių medžiagų panaudojimu tolimesniam vartojimui. Renginio dalyviai išgirdo, kokie atliekų kiekiai surenkami Šiaulių regione, kaip surinktos atliekos tvarkomos, perdirbamos ir atgimsta naujais gaminiais, kaip kiekvienas gali pridėti prie tvaresnės ateities kūrimo. Biologijos mokytoja Vilmutė Sprudzanienė ir karjeros specialistė Justina Pranienė dalyvavo rajoniniame, ekologiniame projekte „Tyrinėk, atrask, pažink Tyrulių pelkę“ ir šiam projektui įgyvendinti gavo finansavimą. Projektas vyko dviem etapais: rudenį  išskrendant ir pavasarį  parskrendant paukščiams. Mokiniai, dalyvavę šiame projekte, stebėjo pelkių buveinėse gyvenančius paukščius, gražius gamtos peizažus fiksavo  fotografuodami. Kovo 20 dieną IIa klasės lektorės Berta Vičiūtė ir Iveta Mažuknaitė pristatė Ia, Ib, IIa, IIb klasių mokiniams įgyvendintą projektą apie  Tyrulių pelkės atkūrimą, saugomus paukščius, supažindino su paukščių lizdų įvairove. Aktų salėje buvo surengta mokinių fotografijų paroda iš Tyrulių pelkėje stebėtų akimirkų. Refleksijos metu mokiniai įsivertino savo žinias. Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai  bent dalele prisideda prie mūsų Žemės išsaugojimo. Sveikindami visus šios gražios šventės proga, norime priminti, jog pavasario lygiadienis – Pasaulinė Žemės diena – mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi kiekvieną dieną.

 Mokytoja Rita Kersnauskienė

Dalinkitės:

Kasmet,  kovo 14 dieną, matematikos entuziastai iš viso pasaulio mini skaičiaus Pi dieną. Šia diena siekiama didinti supratimą apie matematikos svarbą, jos vaidmenį, grožį ir aktualumą. Skaičiaus Pi diena buvo paminėta ir mūsų gimnazijoje, organizuojant įvairias veiklas. Mokiniai domėjosi  informacija apie skaičiaus Pi atsiradimą, ieškojo apie jį įdomių faktų. Su surinkta informacija supažindino gimnazijos bendruomenę radijo laidos metu. 5- 6 klasių mokiniai dalyvavo komandinėse matematinėse varžytuvėse. Atlikdami komandines ir asmenines užduotis mokiniai išbandė savo matematinius gebėjimus, lavino atmintį, praplėtė akiratį. Sirgalių komandos taip pat atliko pasirinktas užduotis: vieni piešė „skaitmeninį” gyvūną, kiti – matematinių figūrų  piešinį, treti vardijo pasakas, kuriose minimi skaičiai. Dalis mokinių dalyvavo konkurse – kas daugiau įsimins skaičiaus Pi skaitmenų po kableliu. Džiugu, kad į konkursą įsijungė ir mokytojai. Daugiausiai skaitmenų – 79 išvardijo 6a klasės mokinys Saulius Strupas, 5b klasės mokinė Emilija Brajinskaitė – 51 ir 6a klasės mokinys Aironas Jankauskas – 47. Mokiniams už aktyvų dalyvavimą dienos renginiuose buvo padėkota asmeniniais prizais bei padėkos raštais. Skaičiaus Pi dienos renginius organizavo mokytojos – Eugenija Gietienė, Irena Karinauskienė, Milda Baltuškienė, joms talkino mokytojos Aistė Potapovienė ir Rima Juškienė.

Matematikos mokytoja Eugenija Gietienė

Dalinkitės:

Šeduvos gimnazijoje vyko integruotos 1a ir 5a (mokytojos Inga Rutkauskienė, Inga Hokušienė), 1b ir 6ab (mokytojos Juta Savickienė, Inga Hokušienė) technologijų pamokos „Margutis kitaip“, kurių metu mokiniai turėjo su vienodomis, lazeriu išpjautomis ir pasirinkta spalva nudažytomis kiaušinio formomis, varstydami per esančias kiaurymes siūlus, sukurti ornamentą. Pirmokai susipažino su tekstilės darbo įrankiais: adata ir vąšeliu, kuriais naudojosi pertempdami siūlą per formą. Jiems aktyviai padėjo vyresnieji mokiniai: patarinėjo parenkant siūlų koloritą, derinant jų storį ar sprendžiant kitus techninius nesklandumus. Vyresnieji mokiniai, jau įgiję įgūdį atlikti panašią užduotį, konsultavo mažesniuosius (2 pirmokai ir 1 penktokas ar šeštokas). Pradinukams puikiai pavyko atlikti užduotį. Per dvi pamokas buvo sukurta originalių margučio ornamentų, kurie atskleidžia pradedančių kūrėjų galimybes. Sukurti darbai papuoš jaunųjų kūrėjų klasės ar namų erdves ir bus prisiminimas apie bendras veiklas. Asistuodami pirmokams vyresnieji mokiniai įtvirtino dalykines žinias, tobulino bendravimo, pagalbos teikimo, kūrybiškumo kompetencijas. Pamokų pabaigoje mokiniai teigiamai įvertino tokį darbo metodą.

Technologijų mokytoja Inga Hokušienė

Dalinkitės:

Kovo  16 d. Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų. Ji pasireiškė lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu. Ta proga bibliotekoje, į integruotą istorijos ir informacinės paieškos pamoką rinkosi 5a,b klasių mokiniai  kartu su mokytoja Inga Dryžaite. Tai jau tapo gražia tradiciją, knygnešio dieną paminėti gimnazijos bibliotekoje. Mokiniai klausėsi mokytojos pasakojimo apie spaudos draudimo metus, knygnešius, atlikusius Lietuvos istorijoje ypatingą vaidmenį, apie tuo metu Lietuvoje veikusias daraktorines mokyklas. Mokiniai ne tik klausėsi pasakojimų, bet ir patys atliko įvairias užduotis. Visi susikaupę atsakinėjo į klausimus, aptarė atsakymus. Mokiniai apžiūrėjo bibliotekininkės paruoštą parodą. Lietuviškos spaudos draudimo metai buvo bendra iš baudžiavos išsivadavusių lietuvių kova dėl gimtojo žodžio, turėjusi didelės įtakos jų tautinės savimonės brandai. Knygnešys tapo kovos dėl lietuviškos spaudos simboliu. Pamokos metu mokiniai sužinojo daug naujos informacijos apie žūtbūtinę lietuvių tautos kovą už gimtąjį žodį,  jo egzistavimą.

Dalinkitės:

Skaitau laišką tau, Lietuva. Myliu tave Lietuva, nes čia mano namai, čia aš gimiau, čia visi mano vaikystės prisiminimai, visos pievos, takeliai, upės, ežerai. Čia mano gyvenimas. Ir štai jau trisdešimt ketvirtąjį kartą išaušo tavo, Lietuva, kovo 11 – osios rytas, kai 1990 metais Lietuvos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Štai taip savo pamoką Šeduvos gimnazijos bibliotekoje pradėjo lietuvių kalbos mokytoja Aistė Potapovienė ir šeštokai. Sveikindami Lietuvą su jos gimtadieniu mokiniai ne tik skaitė ir rašė padėkos laišką, bet ir smagioje viktorinoje patikrino savo žinias kaip gerai pažįsta savo tėvynę.

Dalinkitės:

Kovo 12 dieną atskubėję į Šeduvos gimnazijos biblioteką  mokiniai dalyvavo garsiniuose skaitymuose skirtuose paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jie skaitė tekstus apie Lietuvą, piešė, dėliojo dėliones, prisilietė prie Lietuvos istorijos dalyvaudami viktorinoje „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą“. Atsakymų į pateiktus klausymus mokiniai mokėsi ieškoti  knygose patys.  Skaitydami gražiausius žodžius skirtus mūsų šaliai visi prisidėjome  prie sveikinimų valstybei, linkėdami jai ir jos žmonėms klestėjimo, supratingumo, kūrybiškumo, užsibrėžtų tikslų siekimo.

Dalinkitės:

Šeduvos gimnazijos bibliotekoje  vykusiuose garsiniuose skaitymuose dalyvavo visos dienos mokyklos klubo mokiniai ir mokytoja Inga Dryžaitė.  Skaitymai buvo skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Užsiėmimo metu mokiniai skaitė, piešė, dėliojo dėlionę, atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą.

Plačiau

Dalinkitės:

       7-ų klasių mokiniai atliko kūrybinę užduotį „Trispalvė skarelė“. Medžiagos kūrybiniams sumanymams septintokai sėmėsi iš integruotoje 1 ir 5 klasių mokinių pamokoje sukurtų darbų nuotraukų (https://www.seduvosgimnazija.lt/integruotos-technologiju-pamokos-1b-ir-5b-klasese/). Kūrybiniame paruoštuke buvo pateiktos 4 nuotraukos su įvairiaspalviais raštais. Mokiniai dirbdami kompiuteriu pasirinkta programa, panaudodami visą raštą ar jo dalį, keisdami dydžius, įvairiai jungdami sukūrė ornamentą skarelei.

Technologijų mokytoja Inga Hokušienė

Dalinkitės:

Kovo 1 dieną, penktadienį, Šeduvos gimnaziją užliejo šurmuliuojanti, tradicine jau tapusi Kaziuko mugė. Kiekvienais metais mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę tapti tikrais prekybininkais ir parduoti savo rankų darbo gaminius.  Save parodyti, kitų pasižiūrėti, parduoti ar nusipirkti susirinko ir maži, ir dideli. Organizatoriai svečius pasitiko liaudies dainomis ir gražiais sveikinimo žodžiais. Mugėje svečiai ir pirkėjai galėjo įsigyti įvairių rankų darbo ir tautodailės kūrinių bei suvenyrų, o smaližiai paragauti skanėstų.  Iš mugės lankytojai išsinešė ne tik gausybę lauktuvių, bet ir šiltą pavasarišką nuotaiką.

Dalinkitės:

Vasario 28 dieną, istorijos mokytoja Inga Dryžaitė kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aiste Potapoviene, sukvietė penktų ir šeštų klasių mokinius į aktualijų pamoką ,,Tvari mada – stilingas įvaizdis, neskriaudžiant gamtos“. Mokiniai susipažino su greitosios mados aplinkai daroma žala, išgirdo pranešimus, kuriuose buvo daugybė statistikos apie drabužių pramonę ir žaliavų sueikvojimą, kuris daro didžiulę žalą klimatui. Išgirdo apie alternatyvius, gamtai palankius drabužių naudojimo pasirinkimus. Atliko žinių patikrinimo testus, taip pat išgirdo mokytojos Aistės Potapovienės istoriją apie jos mamos suknelę, kuri skaičiuoja jau 35-us metus, šia suknele mokytoja vilkėjo aktualijų pamokų metu. Taip pat buvo paliesta ir maisto eikvojimo tema, mokiniai ragavo trumpo galiojimo ir ilgo galiojimo tos pačios rūšies kepinius ir padarė išvadą, kad trumpesnio galiojimo saldumynai yra saldesni. Būkime atsakingi vartotojai ir mylėkime gamtą.

Dalinkitės: