VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Daiva Kavaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja  – Rožė Dilienė, socialinė pedagogė;

Sekretorė – Aušra Mickutė, specialioji pedagogė – logopedė;

Nariai:  

Aušra Misiukevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rima Varanauskienė,  socialinė pedagogė;

Aušra Poškienė, pradinių klasių mokytoja;

Ingrida Šukytė, logopedė;

Jolanta Gedaminskienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Irena Karinauskienė, matematikos mokytoja;

Guoda Mikalonienė, rusų kalbos mokytoja;

Dalinkitės: