VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Daiva Kavaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pavaduotoja  – Rožė Dilienė,socialinė pedagogė metodininkė;

Sekretorė – Ingrida Šukytė, specialioji pedagogė – logopedė;

Nariai:  

Aušra Mickutė, metodininkė specialioji pedagogė – logopedė;

Aušra Misiukevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Rima Varanauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė;

Inga Rutkauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Rita Šlivinskaitė, klasių auklėtojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė pirmininkė;

Dovilė Šerpetauskienė, neformaliojo vaikų švietimo organizatorė;

Salomėja Krencienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė.

Dalinkitės: