Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas priimami gimnazijos raštinėje, kiekvieną darbo dieną nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadieniais iki 15.00 val.

Priėmimui į pirmą klasę reikalingi šie dokumentai:

1.  Prašymas priimti į mokyklą (pildomas mokykloje);

2. Pažyma apie vaiko sveikatą;

3. Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaravimą;

4. Gimimo liudijimo kopija;

5. Vaiko nuotrauka (mokinio pažymėjimui);

Mokinys tęsti mokslą 2 – oje ir vyresnėse klasėse priimamas pateikus visus aukščiau minėtus dokumentus ir mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO  Į MOKYKLĄ TVARKA

Prašymų formos

Dalinkitės: