Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: +370 422 68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Projekto „eTwinning„ kvietimo profesinės raidos seminaras „Pokyčiai mokyklos kultūroje – demokratinės mokyklos link“ (Changing school culture. Towards a democratic school)  vyko Kipre, kuriame dalyvavau gegužės 16-18 d. Atvyko apie 90 pedagogų iš Austrijos, Belgijos, Danijos, Suomijos, Italijos, Prancūzijos ir kitų iš viso virš 20 valstybių. Lietuvai buvo skirtos 6 vietos, tad tinkamiausių paraiškų autorės iš Vilniaus, Kauno ir Šeduvos miestų dalyvavo šiame seminare.  Seminaras buvo skirtas pradinių klasių mokytojams, kurie turėjo galimybę tarp šalių diskutuoti, pasidalinti demokratinės mokyklos stiprinimo, pokyčių temomis,  sustiprinti socialinius bei kultūrų pažinimo įgūdžius ir gebėjimą bendrauti bei bendradarbiauti  tarptautinėje aplinkoje. Veiklų buvo įvairių: diskusijų, praktinių užsiėmimų, pranešimų apie atsakomybę mokykloje, demokratinį pilietiškumo skatinimą, apie migrantų integraciją mokyklos sistemoje. Šis seminaras leido mums, dalyviams, praplėsti akiratį apie demokratinį ugdymą,  pažinti naujus metodus, būdus, aptarti metodikas, taip pat įgūdžius, vertybes ir požiūrį. Seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama darbui su vaikais nuo 6 iki 11 metų, nes pedagogai dažnai susiduria su iššūkiais tokiais kaip lygybė ir atsakomybė dirbant su ankstyvaisiais pradinių klasių moksleiviais. Galiausiai, šis seminaras reikalavo dalyvius mąstyti, veikti ir įsitraukti į žaismingą, bet prasmingą veiklą. Žaidimus galima integruoti į ugdomąjį procesą kalbant per etikos pamokas apie žmogaus teises ir pareigas, atsakomybę, patyčias, valandėlių metu kalbant apie sprendimų priėmimą, nusiraminimą, konfliktų sprendimo būdus.
Ši investicija į žinias, įgūdžius ir kompetenciją buvo naudinga, vyko įdomus ir sudėtingas darbas komandoje. Dalyvavimas programos „eTwinning“ veikloje man parodė, kokia svarbi ir turtinga yra Europos kultūra. Aš laiminga, kad turėjau galimybę įgyti šios patirties. Ačiū Šeduvos gimnazijos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti seminare.
Mokiniai ir mokyklos turėtų būti skatinami dalyvauti ir naudotis kiekviena programos „eTwinning“ suteikta tarptautine galimybe. Dalyvavimas programoje „eTwinning“ atveria platesnį požiūrį į pasaulį. Todėl, grįžusi iš Kipro, jau užregistravau projektą „The Land of the Unknown“ . Ši veikla mano mokiniams atvers vartus į pasaulį, suteiks galimybę bendrauti užsienio kalba ir žinių apie įvairias mokslo, kultūros ir kitas sritis, dalyvaus virtualioje aplinkoje su partneriais. Jie patobulins savo užsienio kalbos žinias ir išmoks geriau naudotis IKT bei susiras naujų draugų.

 

Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ilona Kučienė

Dalinkitės: