Pilies g. 17, Šeduva

Telefonas: 8-422-68230  

El.p.: rastine@seduva.radviliskis.lm.lt

Šim­ta­die­nis – vie­na gra­žiau­sių abi­tu­rien­tų šven­čių. Juk lie­ka šim­tas die­nų iki tos aki­mir­kos, kai skam­bu­tis ne­bek­vies į kla­ses, o už­vė­rus gim­na­zi­jos du­ris, lauks gy­ve­ni­mo mokyk­la.

Vasario 9 dieną, 17 valandą, Šeduvos gimnazijoje vyko tradicinė Šimtadienio šventė. XIII laidos abiturientai parodė spektaklį ,,Abiturientai“, pastatytą pagal Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleivių parašytą pjesę  ,,Dvyliktokai“. Abiturientams pastatyti spektaklį padėjo klasės auklėtojos, muzikos mokytojas Kęstutis Meškauskas ir choreografijos mokytojas Astijus Poška. Jaunieji aktoriai ne tik vaidino, bet ir šoko, dainavo. Po spektaklio trečiokai surengė improvizuotą  teismo posėdį. Abiturientus gynė ir teisino gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Makutienė, pirmosios mokytojos Vaida Čepienė ir Lina Paškevičienė, auklėtojos Rožė Dilienė ir Virginija Karanauskienė. Po improvizuoto teismo posėdžio trečiokai vyresniesiems draugams įteikė pusatestačius ir visus pavaišino tortu.

Dalinkitės: