UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE 2022-2023 MOKSLO METAIS

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS 2022-2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 2022 – 2023 mokslo metais:

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
  • Ugdymo proceso trukmė:
  • 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
  • 5-10, I-II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
  • III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos,
  • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.
  • Mokinių atostogų trukmė:

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d.–lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d.–2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d.–vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d.–balandžio 14 d.

 Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1–4 I pusmetis 2022-09-01 2023-01-20
II pusmetis 2023-01-23 2023-06-08
Mokslo metai 2022-09-01 2023-06-08
5–II I pusmetis 2022-09-01 2023-01-20
II pusmetis 2023-01-23 2023-06-22
Mokslo metai 2022-09-01 2023-06-22
III I pusmetis 2022-09-01 2023-01-20
II pusmetis 2023-01-23 2023-06-15
Mokslo metai 2022-09-01 2023-06-15
IV I pusmetis 2022-09-01 2023-01-20
II pusmetis 2023-01-23 2023-06-01
Mokslo metai 2022-09-01 2023-06-01

 

Dalinkitės: