UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE 2023-2024 MOKSLO METAIS

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS 2023-2024 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 2023 – 2024 mokslo metais:

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
  • Ugdymo proceso trukmė:
  • 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
  • 5–10, I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
  • III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienų,
  • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1–4 I pusmetis 2023-09-01 d. 2024-01-26 d.
II pusmetis 2024-01-29 d. 2024-06-11 d.
Mokslo metai 2023-09-01 d. 2024-06-11 d.
5–II I pusmetis 2023-09-01 d. 2024-01-26 d.
II pusmetis 2024-01-29 d. 2024-06-26 d.
Mokslo metai 2023-09-01 d. 2024-06-26 d.
III I pusmetis 2023-09-01 d. 2024-01-26 d.
II pusmetis 2024-01-29 d. 2024-06-18 d.
Mokslo metai 2023-09-01 d. 2024-06-18 d.
IV I pusmetis 2023-09-01 d. 2024-01-26 d.
II pusmetis 2024-01-29 d. 2024-06-04 d.
Mokslo metai 2023-09-01 d. 2024-06-04 d.

 

 

Dalinkitės: