UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE 2021-2022 MOKSLO METAIS

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJOS 2021-2022 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 2021 – 2022 mokslo metais:

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2021 m. rugsėjo 1 d.
  • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
   5-10, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
   IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
  • Mokinių atostogų trukmė:

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d.–lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d.–2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d.–vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d.–balandžio 22 d.

 Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1–4 I pusmetis 2021-09-01 2021-01-21
II pusmetis 2022-01-24 2022-06-09
Mokslo metai 2021-09-01 2022-06-09
5–II I pusmetis 2021-09-01 2022-01-21
II pusmetis 2021-01-24 2022-06-23
Mokslo metai 2021-09-01 2022-06-23
III I pusmetis 2021-09-01 2022-01-21
II pusmetis 2022-09-24 2022-06-16
Mokslo metai 2021-09-01 2022-06-16
IV I pusmetis 2021-09-01 2022-01-21
II pusmetis 2022-01-24 2022-05-26
Mokslo metai 2021-09-01 2022-05-26
Dalinkitės: