UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMAS ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE 2020-2021 MOKSLO METAIS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 2020 – 2021 mokslo metais:

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2020 m. rugsėjo 1 d.
  • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
   5-10, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
   IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.
  • Mokinių atostogų trukmė:

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d.–spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d.–vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d.–balandžio 9 d.

 Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1–4 I pusmetis 2020-09-01 d. 2021-01-22 d.
II pusmetis 2021-01-25 d. 2021-06-16 d.
Mokslo metai 2020-09-01 d. 2021-06-16 d.
5–III I pusmetis 2020-09-01 d. 2021-01-22 d.
II pusmetis 2021-01-25 d. 2021-06-23 d.
Mokslo metai 2020-09-01 d. 2021-06-23 d.
IV I pusmetis 2020-09-01 d. 2021-01-22 d.
II pusmetis 2021-01-25 d. 2020-05-21 d.
Mokslo metai 2020-09-01 d. 2021-05-21 d.
Dalinkitės: