UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 2019 – 2020 mokslo metais:

  • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2019 m. rugsėjo 2 d.
  • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos,
   5-10, I-III gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos,
   IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos.
  • Mokinių atostogų trukmė:

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d.

 Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.

Klasės Laikotarpis Nuo Iki
1–4 I pusmetis 2019-09-02 d. 2020-01-24 d.
II pusmetis 2020-01-27 d. 2020-06-05 d.
Mokslo metai 2019-09-02 d. 2020-06-05 d.
5–III I pusmetis 2019-09-02 d. 2020-01-24 d.
II pusmetis 2020-01-27 d. 2020-06-19 d.
Mokslo metai 2019-09-02 d. 2020-06-19 d.
IV I pusmetis 2019-09-02 d. 2020-01-24 d.
II pusmetis 2020-01-27 d. 2020-05-22 d.
Mokslo metai 2019-09-02 d. 2020-05-22 d.

 

Dalinkitės: