FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA. ŠEDUVOS GIMNAZIJA 2020

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, ŠEDUVA 2020

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ŠEDUVA

 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ŠEDUVA

 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA ŠEDUVA

 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA ŠEDUVA

Aiškinamasis raštas 2019 m. gruodžio 31 d. Šeduva

2016 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Dalinkitės: