RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJA

SKELBIA KONKURSĄ MUZIKOS MOKYTOJO  PAREIGOMS UŽIMTI

NUO 2017 M. RUGSĖJO 1 DIENOS

– Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga

 Buveinė – Pilies  g. 17, Šeduva LT-82224

Įstaigos kodas – 290671780

 Darbo pobūdis: Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos  psichologo pareigybė įvertinti ir spręsti mokinio psichologines,    asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

– Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

– Darbo krūvis: 18 val per savaitę.

– Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Reikalavimai pretendentams:

  • Ne mažesnė nei vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
  • Darbo patirtis su spec. poreikį turinčiais vaikais.
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
  1. komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
  2. komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
  3. informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.).
  • Gebėjimas organizuoti projektinę veiklą,
  • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas privalo pateikti:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai pateikiami Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos raštinei. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2017 m. rugpjūčio 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. įskaitytinai, adresu: Pilies g. 17, Šeduva, Radviliškio r.

Įstaigos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadienis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Apie konkursą išsami informacija teikiama telefonu tel. (8 422) 68230. Atranka vyks 2017 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. direktoriaus kabinete.

RADVILIŠKIO R. ŠEDUVOS GIMNAZIJA

                                      SKELBIA KONKURSĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI                                         

NUO 2017 M. KOVO 1 DIENOS

– Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga

 Buveinė – Pilies  g. 17, Šeduva LT-82224

 Įstaigos kodas – 290671780

Darbo pobūdis: Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos  psichologo pareigybė įvertinti ir spręsti mokinio psichologines,    asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

– Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

– Darbo krūvis: 0,5 etato (20 val., 3 d. d. per savaitę).

– Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

 Reikalavimai pretendentams:

– psichologas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją;

– gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

– gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

– gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;

– gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas;

– informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas savo darbe.

 

Privalumai:

 –  patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pretendentas privalo pateikti:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą.

Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Dokumentai pateikiami Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos raštinei. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2017 m. vasario 13 d. iki 2017 m. vasario 27 d. įskaitytinai, adresu: Pilies g. 17, Šeduva, Radviliškio r.

Įstaigos darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadienis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val. Apie konkursą išsami informacija teikiama telefonu tel. (8 422) 68230. Atranka vyks 2017 m. vasario 28 d. 10 val. direktoriaus kabinete.

 

Dalinkitės: