Strateginiai planai

2018-2020 metų strateginis planas


Veiklos planai

Metinis veiklos planas 2020 m.

Šeduvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas (projektas “Kokybės krepšelis”)


Veiklos ataskaitos

Gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita


Tvarkos, aprašai, kiti dokumentai 

Šeduvos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šeduvos gimnazijoje tvarkos aprašas

Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas

Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygos ir nuostatai

2020-2021 m. m. ugdymo organizavimas Šeduvos gimnazijoje

Nuotolinio mokymo Šeduvos gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas

 

Dalinkitės: