Strateginiai planai

2021-2025 metų strateginis planas


Veiklos planai

Metinis veiklos planas 2021 m.

Metinis veiklos planas 2020 m.

Šeduvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas


Veiklos ataskaitos

Gimnazijos direktorės 2023 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktorės 2022 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita

Gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita


Tvarkos, aprašai, kiti dokumentai 

Mokinių pavėžėjimo tėvų transportu tvarkos aprašas

Šeduvos gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Šeduvos gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Šeduvos gimnazijoje tvarkos aprašas

Šeduvos gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo aprašas

Šeduvos gimnazijos reorganizavimo sąlygos ir nuostatai

2020-2021 m. m. ugdymo organizavimas Šeduvos gimnazijoje

Nuotolinio mokymo Šeduvos gimnazijoje organizavimo tvarkos aprašas

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas

Šeduvos gimnazijos mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka

Potvarkis „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“

Potvarkis „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero 2021-11-08 potvarkio Nr. M-74-(2.5) „Dėl komisijos, į Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pareigybę, sudarymo“ komisijos nario pakeitimo

Radviliškio R. Šeduvos gimnazijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą darbe teikimo bei nagrinėjimo tvarka

Komisija dėl galimo smurto

Dalinkitės: