ŠEDUVOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Tvarkos

ŠEDUVOS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ŠEDUVOS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO ŠEDUVOS GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ TVARKA

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO APRAŠAS

 

Dalinkitės: