Lapkričio mėnesio veiklos planas

ŠEDUVOS GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

2016m. apsirūpinimo vadovėliais tvarka