Mokytojų sąrašas 2022–2023 mokslo metai

Etika

 • mokytojas metodininkas Astijus Poška
 • vyresnioji mokytoja Rita Šlivinskaitė

Tikyba

 • mokytoja metodininkė Inga Zabulienė
 • vyresnioji mokytoja Joalita Čapaitienė

Lietuvių kalba

 • mokytoja metodininkė Virginija Diržinauskienė
 • mokytoja metodininkė Laima Kulbeckienė
 • mokytoja metodininkė Diana Variakojienė
 • mokytoja metodininkė Jūratė Petraitienė
 • mokytoja Aistė Potapovienė

Anglų kalba

 • mokytoja metodininkė Asta Česnauskienė
 • mokytoja metodininkė Virginija Karanauskienė
 • mokytoja ekspertė Salomėja Krencienė
 • vyresnioji mokytoja Rūta Šablevičienė

Prancūzų kalba

 • mokytoja Rita Šlivinskaitė

Rusų kalba

 • mokytoja Guoda Mikalonienė
 • vyresnioji mokytoja Rasa Bušeikienė

Fizika

 • vyresnioji mokytoja Milda Baltuškienė

Informacinės technologijos

 • mokytoja metodininkė Rima Juškienė

Matematika

 • vyresnioji mokytoja Aušra Aleknienė
 • vyresnysis mokytojas Arūnas Paškevičius
 • vyresnioji mokytoja Irena Karinauskienė
 • vyresnioji mokytoja Rima Juškienė
 • vyresnioji mokytoja Eugenija Gietienė

Chemija

 • vyresnioji mokytoja  Rita Kersnauskienė

Biologija

 • mokytoja metodininkė Rita Kersnauskienė
 • mokytoja metodininkė Vilmutė Sprudzanienė

Istorija

 • vyresnioji mokytoja Inga Dryžaitė
 • mokytoja metodininkė Jolanta Sabutienė

Dailė

 • mokytoja metodininkė Jolanta Akučkienė

Fizinis ugdymas

 • mokytojas metodininkas Tomas Belko
 • vyresnioji mokytoja  Kristina Tvarijonaitė

Šokis

 • mokytojas ekspertas Astijus Poška

Technologijos

 • mokytoja ekspertė Inga Hokušienė
 • mokytojas metodininkas Vidmantas Skestenis
 • mokytoja metodininkė Jolanta Akučkienė

Geografija

 • vyresnioji mokytoja Egita Brazienė

Muzika

 • mokytojas metodininkas Kęstutis Meškauskas
 • vyresnioji mokytoja Rita Ivoškienė

Ekonomika

 • mokytoja Milda Baltuškienė
 • vyresnioji mokytoja Irena Karinauskienė

Neformalusis švietimas

 • mokytoja Dovilė Šerpetauskienė
 • mokytojas Julius Optas

Specialiosios pedagogės-logopedės

 • specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Aušra Mickutė
 • vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė Jolanta Gedaminskienė
 • logopedė Ingrida Šukytė

Socialinės pedagogės

 •  socialinė pedagogė metodininkė Rožė Dilienė
 •  vyresnioji socialinė pedagogė Rima Varanauskienė

Pradinių klasių mokytojos

 • mokytoja metodininkė Vaida Čepienė
 • mokytoja metodininkė Jūratė Juškienė
 • mokytoja metodininkė Ilona Kučienė
 • mokytoja metodininkė Daiva Babičienė
 • mokytoja metodininkė Lina Paškevičienė
 • mokytoja metodininkė Aušra Poškienė
 • mokytoja metodininkė Inga Rutkauskienė
 • mokytoja metodininkė Ramunė Malatokienė

Specialiųjų klasių mokytojai

 • vyresnioji mokytoja Laima Andriuškevičienė
 • mokytoja metodininkė Loreta Butkienė
 • mokytoja metodininkė Engrita Diržienė
 • vyresnioji mokytoja Audronė Petraitienė
 • vyresnioji mokytoja Virginija Pranienė
 • mokytoja metodininkė Arnolda Šukienė
 • vyresnioji mokytoja Sandra Skirpstienė
 • vyresnioji mokytoja Neringa Švėgždienė
 • vyresnioji mokytoja Virginija Budrienė
 • fizinio ugdymo mokytojas metodininkas Arūnas Bagdonas
 • gydomojo fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Kristina Butkuvienė
Dalinkitės: