PRADINIO,PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS

VERTINIMO SKALĖ BENDRAJAME UGDYME

 5 – II KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Dalinkitės: